Oracle Primavera Risk Analysis

Primavera Risk Analysis

Primavera Risk Analysis este o soluţie de analiză de risc de-a lungul întregii vieţi a proiectului. Integrând gestionarea riscurilor de tip cost şi timp, soluţia oferă mijloace complete de determinare a nivelurilor de încredere pentru succesul proiectului.


Primavera Risk Analysis oferă mijloace comprehensive pentru a determina nivelul de încredere în succesul proiectelor, precum şi instrumente rapide şi facile de determinare a planurilor de contingenţă şi de răspuns în caz de risc.

Primavera Risk Analysis este o soluţie de analiză de risc de-a lungul întregii vieţi a proiectului. Integrând gestionarea riscurilor de tip cost şi timp, soluţia oferă mijloace complete de determinare a nivelurilor de încredere pentru succesul proiectului, împreună cu determinarea impactului evenimentului şi a planurilor de răspuns la risc.

Primavera Risk Analysis este un instrument suport al deciziei, pentru determinarea nivelurilor de încredere în ceea ce priveşte costul proiectului şi succesul planificării.  Soluţia oferă o perspectivă obiectivă necesară pentru a ţine cont de cost şi incertitudinea planificării-timp în cazul evenimentelor-risc, precum şi programul de analiză a eficienţei costurilor pe care le presupun planurile de răspuns la risc.

Acestea doua combinate formează baza „planificării ajustate de calculul riscurilor” care astăzi este pe cale de a deveni normă în cadrul procesului de planificare şi programare.

Dintre beneficiile principale ale aplicaţiei:

  • Alerte asupra nivelelor inacceptabile de risc calculat cu impact asupra obiectivelor, cât şi avertizări privind oportunităţile de a îmbunătăţi previzionările;
  • Soluţii operaţionale pentru a descoperi, înţelege, rezolva şi gestiona oportunităţi şi riscuri;
  • Testarea strategiilor / acţiunilor  disponibile pentru a îmbunătăţi  performanţa obiectivelor ;
  • Abilitatea de a dezvolta orice iniţiative  de accelerare pe baza a ce beneficii reies  cu ce costuri şi cu ce nivel de tehnicile rapide şi uşoare pentru incertitudine;
  • Modele care pot fi utilizate pentru diagnosticarea şi monitorizarea nivelului de risc şi de urgenţă, furnizând avertizări timpurii a ameninţărilor semnificative  emergente şi pentru testarea de posibile strategii şi acţiuni;
  • Evitarea unor măsuri inutile şi costisitoare de recuperare a obiectivelor.