Metodologie

Experienţa vastă a consultanţilor noştri stă la baza dezvoltării unor metodologii de lucru robuste, pragmatice, bazate pe un set de principii şi linii directoare care au ca bază politicile organizaționale.


FIA Integra

Metodologia și procedurile rezultate se bazează pe principiile PMBoK și sunt adaptate specificului unor verticale industriale critice ca oil & gas, energie, utilităţi, construcţii, financiar-bancar, telecomunicaţii sau sectorul public.
 
 Un număr mare de proiecte complexe sunt parţial implementate de către contractori sau parteneri. Eficiența acestora, menținerea lor în limitele de timp și de buget depinde în mare parte de schimbul rapid de informații corecte. Acest schimb de informaţii se bazează pe proceduri interne şi pe reguli de comunicare. În cadrul implementării procedurilor de lucru, echipa noastră poate deveni un mediator între Beneficiar şi Dezvoltator sau între Contractorul General sau părți terţe.