Consultanta

Ani de expertiză stau garanţie pentru recomandarea celor mai puternice soluţii de proiect. Cu ajutorul nostru puteţi utiliza la maximum sistemul dumneavoastra de project management.


Echipa de consultanţi FIA Integra

acționează ca un mediator între beneficiar / dezvoltator și antreprenor general / proiectant.

Ne asumăm responsabilităţi în cadrul echipei de proiect, asigurând alături de beneficiar îndeplinirea tuturor sarcinilor şi finalizarea cu succes a proiectului, respectând termenele şi bugetele alocate.

Serviciul de consultanță pentru sistemul Primavera presupune că participanții și echipa de proiect să știe deja să utilizeze aplicația, că sunt familiarizați cu funcționalitățile acesteia, astfel ei vor fi îndrumați de reprezentanții FIA Integra și vor învăța cum se aplică funcționalitățile sistemului pe modul de lucru al companiei lor, cum să-și organizeze portofoliile de proiecte astfel încât rapoartarea să fie cea cerută de beneficiar sau de conducere, cum să interpreteze datele și ce impact au informațiile introduse în partea de raportare.

Activități care sunt incluse în servicul de consultanță și sunt realizate de către reprezentanții FIA Integra cu ajutorul informațiilor de la client:

 • introducerea informațiilor în sistem (proiecte, resurse, roluri)
 • crearea structurii de proiect conform cerințelor clientului
 • planificarea proiectului pe baza datelor și informațiilor date de client și cu ajutorul tehnologului din partea clientului
 • actualizarea proiectului pe baza datelor primite de la client, împreună cu responsabilul din partea clientului
 • raportarea periodică către beneficiar

In concluzie:

– în etapa de Școlarizare participanții învață cum să folosească aplicația și ce funcționalități și facilități are

– în etapa de Implementare învață cum să aplice aceste funcționalități pe specificul companiei, cum să ceară informațiile și cum să le introducă în sistem și ce e cel mai important, învață o metodologie de lucru pentru proiectele din cadrul companiei, metodologie care cuprinde și anumite proceduri ce se derulează între departamente sau contractori, pentru a avea informațiile corecte, complete și la timp

– în etapa de Asistentă la raportare, participanții sunt ajutați la introducerea și verificarea planificării și progresului proiectului, pentru ca livrarea rapoartelor cerute de beneficiari să fie corecte, complete și la timp, urmând că pe viitor să se descurce singuri

– în etapa de Consultanță participanții oferă doar informații despre proiect reprezentanților FIA Integra, nu participă și la introducerea datelor și raportarea din sistem, acestea făcându-se  exclusiv de către consultanții FIA Integra

Metodologia de consultanta a sistemului

presupune urmatoarele etape:

1. Ședința preliminară cu sponsorul proiectului

 • Susținerea acestei ședințe are ca eveniment principal faptul că proiectul poate fi demarat în cadrul companiei. În cadrul acestei ședințe este prezentată beneficiarului și echipei acestuia, echipa de proiect din partea executantului ce urmează să participe la implementare.
 • Este prezentată pe scurt aplicația utilizată, dar și principalele activități ce stau la baza implementării, astfel încât echipa beneficiarului să aibă la cunoștință faptul că sunt implicați și răspunzători pe toată durata de desfășurare a acesteia.

2. Elaborarea planului de management (document livrabil)

 • În cadrul planului de management se vor detalia pe faze de consultant toate activitățile ce se vor desfășura în cadrul companiei.
 • Acest plan de management compune o imagine de ansamblu asupra consultanței și are că scop evidențierea obiectivelor ce se doresc îndeplinite.

3. Ședința de startare-prezentare soluție

 • Procesul de consultanță începe printr-o ședință, ce are că scop prezentarea către utilizatori a soluției de consultanță cu privire la modul de lucru și principalele funcționalități ale sistemului ce se vor folosi în perioada următoare.

4. Analiza fluxului informațional din cadrul companiei

 • Această analiză se referă la colectarea informațiilor din cadrul companiei  asupra modului de lucru actual. Prin această activitate se identifică departamentele implicate, procedurile de lucru, documentele emise, modul de prelucrare și centralizare a informației, identificarea zonelor cu probleme.

5. Întâlniri cu persoane de decizie pentru identificarea obiectivelor  implementării

 • Se fac aceste întâlniri deoarece discuțiile cu persoanele de conducere pot aduce un plus de informație și de importantă, bazându-se pe viziune, pe puterea și pe cunoștințele necesare, mai ales când este necesară luarea unei decizii cu impact major.

6. Analizarea Rapoartelor existente în cadrul companiei

 • Personalizarea rapoartelor reprezintă unul din obiectivele importante ale implementării, deoarece acestea se află la finalitatea unui flux de lucru. Un flux nu este considerat complet dacă informația ce compune acel flux nu este centralizată într-un mod corect și coerent pentru a putea fi interpretată.
 • Fiecare departament sau orice punct din flux pot avea rapoarte specifice de detaliu, cu privire la urmărirea și controlul activității desfășurate în cadrul companiei.

7. Întocmirea specificației de business

 • Specificația de business este documentul ce are că rol, centralizarea informațiilor preluate în timpul Analizei informaționale.
 • În cadrul acestei specificații sunt detaliate toate procesele și ordinea lor de execuție destinate departamentelor implicate.

8. Definire setări de baza și configurări

 • Definirea drepturilor de acces în Primavera se realizează prin crearea unor ușeri personalizați, cu drepturi de acces și limitări  specifice departamentului din care fac parte sau funcției pe care o dețin. Accesul se poate face în funcție de proiect, doar pe o anumită zonă a acestuia.
 • Definirea structurii EPS se referă la crearea structurii ierarhice a companiei în funcție de locații / departamente.
 • Definirea structurii OBS se referă la crearea structurii ierarhice a angajaților în funcție de departamente / funcții (organigramă).
 • Definirea dicționarului global de resurse se referă la persoanele sau utilajele implicate în proiecte, ce urmează să fie alocate pe activități.
 •  Definirea codurilor de activități și de proiecte se referă la etichetarea acestora cu ajutorul unor coduri speciale pentru a le putea diferenția mai ușor, pentru a le atașa o informație suplimentară specifică.
 • Definirea codurilor de activități și de proiecte se referă la etichetarea acestora cu ajutorul unor coduri speciale pentru a le putea diferenția mai ușor, pentru a le atașa o informație suplimentară specifică.
 • Definirea layout-urilor se referă la crearea de ecrane specifice în funcție de departament, utilizator sau moment al proiectului. Aceste ecrane specifice se referă la un aranjament customizat al informației, ce permite vizualizarea la nivel global sau la un nivel mai detaliat.În cadrul unui layout customizat, informația poate fi filtrată și grupată după anumite elemente specifice cum ar fi codurile de activități. Layout-urile pot fi utilizate ca rapoarte, aranjarea informației făcându-se ușor și eficient.

9. Introducere, planificare și urmărirea Proiectului Pilot în Primavera

 • Această etapă presupune introducerea în sistem a unui proiect pilot (un proiect executat sau unul în derulare, ales de client), real din cadrul companiei. În cadrul acestui proiect se vor aplica toate elementele specifice, necesare fluxului și modului de lucru intern cât și extern companiei.
 • Se vor introduce toate datele (atât istoricul cât și viitorul) proiectului, începând de la structură proiectului (fazele principale din proiect), lista de activități, graficul de execuție, resursele și costurile aferente (așa cum erau stabilite în contract), până la updatarea acestuia cu datele reale și costurile actuale (așa cum s-au derulat în realitate sau cum trebuie raportate către beneficiar)
 • Analiza acestui proiect se va face pe rapoarte prestabilite și acceptate de client, rapoarte ce vor fi folosite și pentru alte proiecte de aceeași categorie. Raportarea putându-se face pe două direcții: către beneficiar sau către conducere (urmărire internă).

10. Elaborare procedură de lucru (manual end user)

 • Pentru utilizatorii finali ai Primaverei, se crează o metodologie de lucru ce conține detaliat modul de operare specific fiecărui departament.
 • Rolul acestui document este de a ajută utilizatorul să înțeleagă modul de lucru și rezultatul final ce trebuie îndeplinit, în cadrul lui fiind detaliate fluxurile în fiecare fază de proiect, precum și tipurile de rapoarte și cadență acestora, modul de introducere și de prelucrare a informației dând naștere la o procedura de lucru.

11. Prezentare soluție implementată și procedură de lucru

 • La finalul consultanței are loc o prezentare, în care se aduce la cunostinta tuturor participanților și se prezintă soluția Primavera, modul de lucru în aplicație și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de proiect, precum și deciziile luate de conducere în ceea ce privește noul mod de lucru , cel în Primavera