Cariera

ALATURA-TE ECHIPEI FIA INTEGRA

POSTURI DISPONIBILE

Te vrem în echipa noastră!

Dacă:

 • Ești absolvent(ă) de studii universitare economice, constructii sau cibernetica
 • Ești deschis(ă) să înveți și îți dorești să te dezvolți
 • Dorești să lucrezi într-o echipă dinamică și tânăra
 • Îți plac provocările zilnice și le consideri motivante
 • Te descurci cu termene limită (dacă nu prea, te ajutăm)
 • Ai o atitudine pozitivă și îți place să lucrezi cu oamenii
 • Ești descurcăre(a)ț(ă), faci față unui mediu divers și înveți repede
 • Ai capacitatea de a aborda persoane necunoscute și de a le câștiga încrederea
 • Nu ai experiență, nu este nici o problemă, echipa este dornică să te învețe

Acum este momentul! Suntem o firmă în dezvoltare accelerată și continuă, avem nevoie de tine!

 • Elaboreaza si implementeaza procesele, procedurile si instructiunie de lucru (de exemplu, estimarea costurilor etc.) in conformitate cu obiectivele organizatiei pentru a asigura respectarea nivelului de calitate cerut
 • Dezvolta si mentine uneltele de control costuri pentru toate activitatile proiectului si genereaza circuitul financiar /profilul cheltuielilor al proiectului
 • Analizeaza variatiile (ex: calendar, cost) si recomanda masuri adecvate managerilor de proiect / program; ofera actualizari de costuri
 • Asista managerul de proiect sa gestioneze si monitorizeze controlul costurilor de proiect, cerintele de resurse si utilizarea lor optima
 • Participa in atelierele de lucru de risc si ofera informatii de introdus in analiza riscurilor
 • Implementeaza si mentine registrului de Control a Modificarilor
 • Dezvolta structura de repartizare a costurilor (CBS) în conformitate cu WBS
 • Dezvolta si controleaza planul de executie a costurilor pentru proiect
 • Responsabil pentru dezvoltarea sistemelor si metodelor de estimare a costului la nivel de proiect
 • Asigura asistenta pentru controlul costurilor proiectului pentru echipa (echipele) proiectului in ceea ce priveste dezvoltarea estimarilor de cost clasa 5 la 1, planificarii structurii costurilor, verificarea estimarilor elaborate de contractori in timpul ciclului de viata al proiectului
 • Responsabil de gestionarea estimarilor de costului pe baza standardelor companiei si a ciclului de viata al proiectului
 • Mentine legatura cu echipele de inginerie, achizitii si constructie la nivel de proiect pentru a accelera contributiile la estimarea costului
 • Mentine legatura cu responsabilii tehnici si de achizitii publice pentru stabilirea preturilor la nivel de echipament si materiale
 • Mentine legatura cu responsabilii cu constructia pentru strategia de constructie si nivelurile anticipate de
  productivitate, plus factori care afecteaza ratele unitare a fortei de munca
 • Mentine legatura cu coordonatorul de risc pentru a incorpora contingenta bazata pe impactul cuantificat al riscurilor asupra obiectivelor proiectului in estimarea costului (pe langa costul de baza)
 • Responsabil pentru activitatile specifice dupa acordarea contractului, incluzand verificarea facturilor, procesarea alocarilor de costuri, plati si evaluarea cererilor de modificare a costurilor pentru aprobare
 • Pastreaza evidentele tuturor documentelor relevante controlului costurilor de proiect si livrabilelor unui proiect
 • Pastreaza evidentele problemelor relevante si proceselor verbale ale sedintelor de control costuri de proiect
 • Urmareste, implementeaza si pregateste activitatile de inchidere a proiectului conform cerintelor
 • Participa la sedintele de progres ale proiectului si ofera suport in emiterea de documente
 • Analizeaza si monitorizeaza rapoartele de progres si face recomandari
 • Raportareaza si realizeaza prezentari, dupa caz, la cerere
 • Gestioneaza toate aspectele legate de planificare, managementul costurilor, managementul contractelor, controlul documentelor si gestionarea riscurilor, inclusiv tehnici, sisteme, personal, instruire si dezvoltare, oferind companiei eficienta si profesionalism
 • Se asigura ca tehnicile si practicile de control ale proiectelor din cadrul companiei sunt compatibile cu: tipurile specifice de munca contractuala; diferite cerinte  ale fluxurilor interne ; personal instruit in mod adecvat
 • Dezvoltarea si implementarea tehnicilor de planificare, care abordeaza obiectivele de mai sus; ofera instrumentele corecte pentru executia proiectului
 • Se asigura ca toate tehnicile sunt sustinute de sisteme informatizate adecvate, tehnici care sunt proiectate si aplicate intr-un mod eficient si usor de utilizat
 • Asigura interfete eficiente cu diferite departamente, dezvolta o buna comunicare cu aceste departamente conexe
 • Asigura analize periodice ale practicilor de planificare si calitate pentru toate proiectele; se asigura ca obiectivele controlului de proiecte sunt indeplinite
 • Alocarea de personal calificat, cu experienta si competent pentru proiecte, prin gestionarea specificarii, recrutarii, formarii si dezvoltarii personalului de control al proiectelor
 • Efectueaza evaluari periodice ale performantei personalului; discuta/acorda planuri individuale de dezvoltare asigurand si protejand nevoile viitoare de personal ale companiei
 • Se asigura ca echipa de control a proiectelor poate sustine functia de estimare
 • Contribuie la imbunatatirea calitatii si performantei proceselor privind sistemele de control costuri
 • Ajuta la pregatirea rapoartelor de control, identificarea zonelor critice cat si furnizarea de analize de tendinte si avertismente timpurii functiei servicii de proiecte
 • Asista la pregătirea analizelor in curs de desfasurare a proiectelor si ofera consultanta cu privire la actiuni corective
 • Gestionarea bugetelor – controlata in limitele de finantare autorizate si in conformitate cu procedurile financiare
 • Monitorizeaza tendintele lunare, furnizeaza analize echipei de proiect si invoca proceduri de control privind modificările proiectelor (acolo unde este necesar)
 • Gestioneaza departamentul de planificari proiecte in conformitate cu structura defalcarii lucrarilor proiectelor
 • Se asigura ca planurile de proiect sunt actualizate in mod regulat, astfel incat sa permita monitorizarea, prognoza si controlul acestora
 • Se asigura ca proiectele au un registru de risc adecvat, cat si un plan de atenuare
 • Comunica cu managerul de risc pentru a obtine sprijin in raportarile lunare de risc
 • Mentinerea sistemelor adecvate de documente de proiect privind sistemul electronic de gestionare a documentelor
 • Responsabil pentru asigurarea conformitatii proiectelor cu procesele de control al modificarilor, in ceea ce priveste legatura, comunicarea si calculul notelor de modificare si ordinele de schimbare
 • Responsabil pentru identificarea nevoilor de resurse in timp util; participa la procesul de recrutare
 • Se asigura ca sunt stabilite controale adecvate, controale utilizate corespunzator pentru realizarea cu succes a proiectelor
 • Asigura asistenta in planificarea proiectului pentru echipa (echipele) de proiect in ceea ce priveste dezvoltarea si actualizarea planului de progres in timpul ciclului de viata al proiectului (lor)
 • Elaboreaza si implementeaza procese, proceduri si instructiuni de lucru (de exemplu Planul de gestionare a progresului, procedura de masurare a progresului etc.) in conformitate cu cerintele companiei – pentru a asigura respectarea nivelului de calitate cerut
 • Planifica si monitorizaza in Primavera a drumului critic, alocarea resurselor, planificarea si monitorizarea fazei de punere în functiune, livrarile, planificarea si monitorizarea materialelor, echipamentelor de aprovizionare; evaluarea riscurilor, gestionarea valorii castigate
 • Identifica structura fazelelor proiectelor (WBS) urmata de identificarea activitatilor
 • Stabileste planul de referinta al proiectului – linia de baza (baseline)
 • Efectuaza planificarea si incarcarea resurselor pentru domeniul (domeniile) de lucru alocat, oferind sfaturi proactive, eficiente cu privire la fezabilitatea planurilor, impactul oricaror schimbari si actiunile de atenuare necesare
 • Planifica  pe baza analizei drumului critic, care arata incarcarea pentru fiecare activitate
 • Elaborarea si actualizarea planurilor care sa sprijine documentatia de control al proiectelor in ceea ce priveste proiectele noi
 • Actualizeza progresul fizic si financiar al proiectului pe baza datelor primite de la persoanele responsabile implicate in proiecte
 • Mentine istoricul progreselor pentru fiecare domeniu important al proiectului, suficient de detaliat pentru a fi utilizat in evaluarea oricaror cerinte la sfarsitul proiectului
 • Pregateste rapoarte lunare despre progresul si costul proiectului
 • Analizeaza si monitorizeaza planificarea, planurile de resurse, rapoartele de progres si face recomandari
 • Raportareaza si realizeaza prezentari, dupa caz, la cerere
 • Asigura asistenta echipei de proiect pentru controlul documentelor de proiect in ceea ce priveste monitorizarea si controlul tuturor documentelor interne si externe, asigurand identificarea, numerotarea, versiunea, etichetarea, distribuirea, trasabilitatea si arhivarea corespunzatoare a documentelor proiectelor in timpul ciclului de viata al proiectului;
 • Elaborareaza si implementeaza procesele, procedurile si instructiunile de lucru (de exemplu, Planul de management, Registrul de documente al proiectelor etc.) in conformitate cu cerintele companiei pentru a asigura respectarea nivelului de calitate cerut;
 • Pregateste planul de gestionare a dcoumentelor in conformitate cu procedura interna (modul în care vor fi elaborate, numerotate, revizuite, aprobate, transmise, stocate, distribuite si arhivate documentele, cum vor fi tratate modificarile rezultatelor si al altelor documente din ciclul de viata al proiectelor);
 • Gestioneaza procesele de control de documente, controland toate interfetele de documente cu contractorii companiei, asigurand distribuirea in timp util a tuturor documentelor livrate;
 • Actioneaza ca un punct central de contact între conducatorii disciplinei companiei si echipa de proiect;
 • Actioneaza ca interfata cu controlorii de documente ai contractorului (contractorilor)
 • Responsabil de pastrarea actualizata a matricei de aprobare / distributie a documentului
 • Responsabil pentru trimiterea documentatiei privind fluxurile de lucru corecte si destinatarii, asigurandu-se ca toate documentele sunt urmarite eficient prin gestionarea transmisiilor;
 • Proceseaza transmisiile de intrare si iesire a documentelor
 • Mentine sistemul de documente si asigurara conformitatea cu toate standardele de asigurare a calitatii;
 • Mentine si actualizeaza sistemul intern de gestionare a documentelor; se asigura ca sunt disponibile structuri adecvate pentru a facilita extragerea documentelor;
 • Participa activ la imbunatatirea continua a sistemului intern de gestionate al documentelor
 • Genereaza rapoarte periodice, pentru a sprijini membrii proiectului in monitorizarea documentelor si revizuirea starii generale a proiectului;
 • Efectueaza verificarea calitatii documentatiei tehnice cu privire la numerotarea, verificarea formatelor de fisiere, identificarea verificarii / reviziei etc .;
 • Furnizeaza asistenta pentru controlul documentelor echipei de proiect, incluzand instruirea in utilizarea sistemului de control al documentelor;
 • Responsabil in elaborarea dosarelor finale de documentare a proiectelor in colaborare cu contractorii / furnizorii /departamentele companiei si gestioneaza toate procesele de arhivare;
 • Urmareste, implementeaza si pregateste activitatile de inchidere a proiectului conform cerintelor;
 • Participa la sedintele de progres ale proiectului si ofera suport in emiterea de documente.

APLICA AICI

Nume:

Email:
Prenume:

Tel:


Mesaj:

Incarca CV: