Administratie Publica

Transparenţa utilizării banilor publici şi urmărirea bugetelor proiectelor de infrastructură reprezintă provocări majore pentru administraţiile publice centrale sau locale.


Soluţiile oferite de FIA INTEGRA pentru Administratie Publica

Primavera este singura soluţie acreditată la nivel naţional (OSIM) şi european (OHIM) ca soluţie de management de proiect, fiind recomandată de către Uniunea Europeană pentru gestionarea proiectelor finanţate din fonduri europene.

Primavera îmbunătăţeşte eficienţa şi transparenţa la toate nivelele guvernamentale, de la nivel central până la cel local. Pe fondul alocărilor masive de fonduri europene nerambursabile pentru Romania şi mai ales a ratei mici de absorbţie a acestora, se impune iniţierea şi gestionarea proiectelor comunitare în condiţii de transparenţă şi eficienţă maximă de cheltuire a bugetului.

Soluţii de project management

În calitate de partener Gold Oracle, oferim soluţii de project management bazate pe Primavera. Implementată în peste 76,000 de companii din peste 80 de ţări, soluţia permite organizarea, planificarea, gestionarea şi executarea la nivel global a proiectelor, programelor şi portofoliilor specifice Administrației Publice.

Servicii de consultanţă şi implementare

Concentrăm într-un centru unic de competenţă toată expertiza necesară unui contractor pentru proiectarea, planificarea şi derularea cu succes a unui proiect. Oferim servicii specializate de training, consultanță, staffing, suport tehnic sau metodologii de lucru, putând acţiona ca mediator între beneficiar / dezvoltator și antreprenor general / proiectant.

Soluţii pentru managementul documentelor

Modulul de management al documentelor oferă simplitate şi automatizare în activitatea de administrare a oricărui tip de conţinut, indiferent de format. Produsul se integrează perfect cu soluţii on-line sau off-line de tip ERP sau PSA, oferind o flexibilitate şi configurabilitate excepţională pentru a răspunde oricăror nevoi specifice.